การจัดส่งไก่ชน

การจัดส่งไก่ชนที่ฟาร์ม จะใช้บริการจัดส่งกับมืออาชีพ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดส่งจนกว่าลูกค้าจะได้รับไก่ชน

ติดตามข่าว โชคสันติฟาร์ม